Privacy statement

Behandeling gegevens

Cloud66 behandelt gegevens welke haar worden toevertrouwd op vertrouwelijke wijze. Wanneer via de website contact met Cloud66 wordt opgenomen, worden de daarbij verstrekte gegevens uitsluitend gebruikt om te reageren op uw vraag, informatieverzoek of sollicitatie. Cloud66 verstrekt geen (persoons)gegevens aan derden, tenzij daartoe genoodzaakt bij wet.

Gegevens verstrekt bij sollicitatie

Wanneer u middels de website een (open) sollicitatie naar Cloud66 verstuurt gaat u ermee akkoord dat Cloud66 persoonsgegevens verwerkt en opneemt in haar database. In deze database worden de gegevens maximaal twee jaar bewaard voor wervings- en selectiedoeleinden. Op uw verzoek worden ze echter direct verwijderd. U kan een dergelijk verzoek aan ons doen via info@cloud66.nl.